เกร็ดความรู้

การใช้งานของเรซิ่น
ไฟเบอร์กลาส
FRP (Fiber Reinforced Plastic)
วัสดุอุปกรณ์งานแวคคั่ม
กรอบรูปวิทยาศาสตร์
เทียนหอม
วัสดุอุปกรณ์งานเรซิ่น
วัสดุอุปกรณ์งานไฟเบอร์กลาส
ยางซิลิโคน (Silicone Rubber)
อีพ็อกซี่ เรซิ่น (Epoxy Resin)
เคฟล่าร์ (Kevlar)