เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.

กลุ่มซิลิโคน วัสดุขึ้นต้นแบบและหล่อ