เบอร์โทรติดต่อ

02-965-9269

ติดต่อผ่านไลน์

@allartcenter

ดินอิตาลี

ก้อนละ 135 บ.

ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อ ได้ที่

FACEBOOK: ALL ART CENTER
LINE ID : @allartcenter
โทร : 02-965-9269
โทร : 081-646-9618

ใช้ขึ้นต้นแบบที่ต้องการละเอียดสูง
เนื้อนิ่มปั้นง่าย