เบอร์โทรติดต่อ

02-965-9269

ติดต่อผ่านไลน์

@allartcenter
/
/
ตัวทำแข็ง(Hardener)

ตัวทำแข็ง(Hardener)

ขนาด 15 cc 10 บ.
ขนาด 60 cc 30 บ.
ขนาด 120 cc 50 บ.
ขนาด 180 cc 80 บ
ขนาด 0.5 กก. 150 บ.
ขนาด 1 กก. 255 บ.
ขนาดแกลลอน 5 กก. 1,150 บ.

ติดต่อสอบถาม / สั่งซื้อ ได้ที่

FACEBOOK: ALL ART CENTER
LINE ID : @allartcenter
โทร : 02-965-9269
โทร : 081-646-9618

ใช้ผสมกับเรซิ่น 0.5 – 2%
การใส่มากหรือน้อยมีผลต่อเวลาการแข็งตัวเรซิ่น
ไม่ควรใส่มากเกิน 2% จะทำให้วานออกมาเปราะแตก
อายุการเก็บ 6 เดือน เก็บห่างแสงและความร้อน อากาศระบาย