เบอร์โทรติดต่อ

02-965-9269

ติดต่อผ่านไลน์

@allartcenter
/
/
วัสดุอุปกรณ์งานแวคคั่ม

หมวดหมู่

วัสดุอุปกรณ์งานแวคคั่ม

วัสดุอุปกรณ์งานแวคคั่ม

1.แผ่นฟิล์มกันอากาศ(Bagging Film) เป็นฟิล์มที่คลุมงานชั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันอากาศเข้าออก เป็นฟิล์มที่เหนียว แข็งแรง และทนต่อกรดด่าง สารเคมีได้ดี

2.ตาข่ายนำเรซิ่น(Infusion Net) เป็นตาข่ายชั้นวางถัดจาก Bagging Film ทำหน้าที่นำเรซิ่นเข้าและนำอากาศออกจากชิ้นงานพร้อม ๆ กัน ทำให้เรซิ่นไหลได้ดีขึ้น

3.แผ่นฟิล์มนำอากาศ(Release Film) เป็นฟิล์มที่นำอากาศออกจากเรซิ่น และดูดซับเรซิ่นส่วนเกิน วางต่อจากตาข่ายนำเรซิ่น

4.แผ่นลอกแบบ (Peel Ply) เป็นที่วางชั้นสุดท้ายต่อจากแผ่นฟิล์มนำอากาศติดกับชิ้นงาน ทำหน้าที่ดูดอากาศและทำให้เกิดลาย

5.เทปกาวแวคคั่ม(Vacuum Tape) เป็นกาวสองหน้าเหนียวพิเศษ ติดระหว่าง Bagging Film กับ ปีกของ Mold

6.ท่อPVC (PVC Tube) เป็นท่อที่ต่อจากถังเรซิ่น นำเรซิ่นเข้าและดูดอากาศออก

7.ท่อปล่อยเรซิ่น(Spiral Tubes) เป็นท่อพลาสติกขดม้วนใช้วางในส่วนที่ต้องการให้เรซิ่นเข้าออกจากชิ้นงาน วางบนขอบโมล

8.วาล์วแวคคั่ม(Vacuum Value) ใช้เชื่อมต่อสายดูดอากาศ สามารถเปิดปิดเพื่อหยุดอากาศและเรซิ่น

9.ข้อต่อตัวที(T Connect) ใช้เป็นข้อต่อสายปล่อยเรซิ่น และดูดอากาศ

10.แผ่นรังผึ้ง

11.ถังดักเรซิ่น(Catch Pot) ทำหน้าที่ดักเรซิ่นที่เกิน เพื่อไม่ให้เข้ามาที่ปั๊ม

12.ปั๊มแวคคั่ม(Vacuum Pump) สำหรับดูดอากาศจากชิ้นงาน โดยต่อจากถังดักเรซิ่น

บทความที่เกี่ยวข้อง