เบอร์โทรติดต่อ

02-965-9269

ติดต่อผ่านไลน์

@allartcenter
/
/
เทคนิคการผสมเรซิ่นเพื่อทำหินเทียม

หมวดหมู่

เทคนิคการผสมเรซิ่นเพื่อทำหินเทียม

เทคนิคการผสมเรซิ่นเพื่อทำหินเทียม

หินอ่อนเทียม แบ่งเป็น 2 ส่วน

  • ส่วนเนื้อ ใช้ผงทัลคัม ครึ่งหนึ่งของเรซิ่น ผสม Hardener 0.5-2% คนให้เข้ากัน
  • ส่วนลาย  ใช้สีผสมเรซิ่นตามต้องการ ผสม Hardener 0.5-2% คนให้เข้ากัน
    ค่อย ๆ เทส่วนที่ 2 ลงในส่วนที่ 1 แล้วค่อยคนจนเกิดลวดลาย แล้วเทลงพิมพ์

หยกเทียมใส่ผงทัลคัม หรือผงเบา หรือแป้งมันลงในเรซิ่น พอเห็นเนื้อใสขุ่น แล้วผสมสีเขียวกับสีขาว หรือเหลืองหรือดำเล็กน้อย ให้สีเหมือนหยก ใส่ Hardener 0.5-2% คนให้เข้ากัน

งาช้างเทียม  ใส่ผงทัลคัม ประมาณ ½-1 เท่าโดยปริมาตรลงในเรซิ่น ผสมสีเหลืองปนขาวเล็กน้อยให้ดูเหมือนสีงาช้างอ่อน ๆ ใส่ Hardener 0.5-2% คนให้เข้ากัน หรือใช้ผงงาช้างสำเร็จรูป ผสมกับเรซิ่น แล้วใส่ Hardener 0.5-2% คนให้เข้ากัน

หินทรายเทียม ใส่ผงทัลคัม ประมาณ ½เท่าโดยปริมาตร ในเรซิ่น ผสมสีให้เหมือนกับสีหินทรายที่ต้องการ แล้วใส่ Hardener 2-4% คนให้เข้ากัน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง