เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.

รายละเอียด

ปูนปลาสเตอร์

  • สำหรับ หล่องาน ทำต้นแบบ หรือตัวประคองพิมพ์
  • น้ำหนักที่ใส่ บรรจุ 1 กก.